DNA250Color

400W регулуруема мощност с температурен контрол, повторение/просвирване и USB изход

 

 

ДНА 250С е дигитален DC-DC преобразувател с цифрово превключване за персонални изпарители. Той се отличава с патентованата технология за управление на мощността, защита от температурата, презареждане, подгряване, пълноцветен TFT екран, On-The-Go USB, защита от обратна полярност, бордово програмируем многоцветен LED, водоустойчиви бордови бутони и часовник в реално време. Софтуерът EScribe на Evolv и софтуерът Theme Designer могат да бъдат използвани за пълно персонализиране на всички аспекти на интерфейса и наблюдение на потребителския опит. ДНА 250C работи с напрежение от две, три или четири серии от литиево-полимерни или литиево-йонни батерии и разполага с мониторинг на батерията и интегрирано зарядно устройство 2А.

 

Screen Shot_2018-06-07_at_22.12.17

 

Температурна защита


ДНК 250С директно измерва и ограничава температурата на нагревателната бобина по време на работа. Чрез предотвратяване на прекалено нагряване на намотката, независимо от течността, дренирането (памука) или въздушния поток, могат да се предотвратят различни нежелани ситуации. Например подходящите настройки на температурата ще предотвратят изхабяването на памука, което компрометира вкуса и въвежда непредвидени химикали в изпаренията. Подходящите температурни настройки също ще намалят разграждането на компонентите на ароматизатора и основната течност, които могат да повлияят на вкуса или безопасността.

 

Технологията за защита на температурата на Evolv изисква нагревателна намотка, изработена от сплав Никел 200 или други материали с добре дефиниран температурен коефициент на съпротивление, вместо с никел хром или сплави на Кантала. Ако температурата достигне максималната стойност, мощността, приложена към нагревателната намотка, се намалява, за да се предотврати прегряването. Моля, обърнете внимание, че отчитането на температурата е средната температура на нагревателната намотка и трябва да се внимава да се конструира нагревателната намотка така, че температурата да е еднаква, без да има топло или студено петно.

Тъй като мощността, а не температурата контролира обема на парите, могат да се произвеждат големи обеми на изпарения без ненужно високи температури. Температурната защита е най-полезна, ако изпарителя започне да изсъхва, потребителят спира по време на издухване, началото или края на издуването или ако настройката на мощността е неподходяща за приложения изпарител.

 

При нормална работа, когато устройството не работи, на екрана се показва максималната настройка на температурата.
По подразбиране настройката за защита от температура е 450 ° Fahrenheit. За да промените ограничението на интерфейса по подразбиране:

 

1) Като използвате бутоните нагоре и надолу, маркирайте стойността на температурата.
2) Натиснете бутона за избор.
3) С помощта на бутоните за нагоре и надолу настройте температурата на желаната стойност и натиснете бутона за избор, за да потвърдите.
4) Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да настроите максималната температура
5) Когато на дисплея се покаже желаната максимална температура, натиснете бутона за старт, за да излезете от режима за настройка на температурата.

 

Максималната температура може да се регулира между 200 ° Fahrenheit и 600 ° Fahrenheit. За да изключите напълно температурната защита, преминете към профил, който не поддържа защита на температурата, като например профила "Watts".

 

*** Моля, обърнете внимание, че всички инструкции в този документ се отнасят до темата по подразбиране на Evolv. Дизайнът на интерфейса може да варира между устройствата и производителите.

 


Просвирване/Възпроизвеждане

 

Replay е нова функция, въведена в ДНА 250С. Повторението е предназначено да улови вкуса и задоволяването на "перфектната дръпка“ и да осигури същото ниво на производителност и последователност при всички последващи всмуквания. Използването на никел, неръждаем, титанов или друг материал, което увеличава съпротивлението при нагряване, е необходимо. В допълнение, Replay също ще предотврати сухи хитове, когато се използва с контрол на мощността.

 

За да използвате Replay, задайте устройството на желаното ниво на мощност и го управлявайте нормално. След като се постигне удовлетворяващо вдишване, активирайте функцията, за да запазите и повторите запаметената дръпка всеки път, когато устройството бъде задействано. Дължината на дръпката не е фактор и потребителят няма да бъде ограничен до дължината на предишната дръпка. Деактивирайте възпроизвеждането, за да възобновите нормалната работа или да намерите нова дръпка, който да запазите. Ако Replay не може да бъде активирана, намотката не е съвместима.

 


Преподгрев

 

Когато се използва ДНА 250С с изпарител за температурата, се активира допълнителна функция, наречена Предварително загряване. Не се получават пари, когато температурата е под точката на кипене на течността. Предварителното загряване прилага допълнителна мощност, докато нагревателната намотка достигне до работната си температура, за да скъси
забавяне между натискането на бутона за старт и генерирането на пара. Тъй като подгряването е базирано на температурата, то няма да прегрее или да изгори изпаренията. Настройките за подгряване могат да се коригират от устройството.


Boost

 

ДНА 250C поддържа функционалността "Boost", когато не се използва с термочувствителен пулверизатор, за да се увеличи първоначално изходната мощност в началото на дръпката. Това може да бъде полезно, за да позволи на по-големи масивни намотки да достигат до точката, където те произвеждат пара по-бързо. Увеличаването може да бъде включено или изключено от устройството. Стойността на увеличението е регулируема от 1 до 11 с по-високата стойност, давате по-силен Boost.


Включване на нов изпарител

 

ДНА 250С използва съпротивлението на изпарителя за изчисляване на температурата на нагревателната намотка. Той непрекъснато търси да види дали е свързан нов или променен нагревател/изпарител. Ако използвате температурна защита, внимавайте само да прикрепите нови изпарители, които са охладени до стайна температура. Ако нов изпарител е включен към ДНА 250С, преди да се охлади, температурата може да се прочете и да се запише неправилно и когато той се охлади ще работи с сгрешена температура.


Когато свържете нов изпарител или изключите и отново свържете съществуващия си изпарител, ДНА 250С ще ви подкани да потвърдите тази промяна. Когато пуснете първия път, преди активирането на ДНК 250С ще се покаже екранът "Нов нагревател”. Когато видите този екран, ако сте сложили нов изпарител, маркирайте опцията "Да" и натиснете бутона за избор, за да потвърдите. Ако сте изключили и свържете отново същия изпарител, маркирайте опцията "Не" и натиснете бутона за избор, за да потвърдите. Ако смятате, че показаното съпротивление на пробата е неправилно, можете да маркирате и изберете "Измерване отново", за да направите друго прочитане на съпротивлението.

 


Изходна мощност - 2 секунди

 

          DNA250ColorDatasheet-2S-1   DNA250ColorDatasheet-2S-2   DNA250ColorDatasheet-2S-3   DNA250ColorDatasheet-2S-4

 

 

Изходна мощност - 3 секунди

 

          DNA250ColorDatasheet-3S-1   DNA250ColorDatasheet-3S-2   DNA250ColorDatasheet-3S-3   DNA250ColorDatasheet-3S-4

 

 

Изходна мощност - 3 секунди (интернационална версия)

 

           DNA250ColorDatasheet-3Si-1   DNA250ColorDatasheet-3Si-2   DNA250ColorDatasheet-3Si-3   DNA250ColorDatasheet-3Si-4

 

 

Изходна мощност - 4 секунди

 

          DNA250ColorDatasheet-4S-1   DNA250ColorDatasheet-4S-2   DNA250ColorDatasheet-4S-3   DNA250ColorDatasheet-4S-4

 


Дисплей

 

ДНА 250С има пълноцветен TFT екран с размери 80 x 160 пиксела. Екранът е прикрепен към основната платка с гъвкав кабел, което позволява свобода на дизайна на вашето устройство. Стандартната позиция на екрана е върху горната част на дъската, между бутоните за старт и коригиране. Това позволява лесен монтаж. Екранът се свързва към таблото с ZIF конектор, така че е възможно алтернативно разположение. Моля, внимавайте, когато работите с екрана и проектирате устройството, така че кабелът да бъде обезопасен или да се освободи напрежението при работа.

 

Двете вдлъбнатини по дължината на всяка страна на печатни платки са проектирани така, че да поемат държач за екрана. Има наличен триизмерен модел за 3D печат или за инжекционни форми за екрани за ДНА 250С.

 

Когато монтирате съединителя на екрана в съединителя ZIF, трябва да внимавате да не огънете кабела или да не натискате прекалено силно, когато го поставите. Остър ъгъл на огъване на кабела може да разруши екрана и да прекъсне връзките в лентовия кабел. Правилният начин за инсталиране на екрана е здраво да хванете лентата с чифт пинсети и да я плъзнете директно в конектора, без да огъвате кабела.

 

 

Съобщения за грешки

 

ДНА 250С ще показва различни състояния на грешки.

 

No Atomizer: Няма изпарител: = -ДНА не открива изпарител.

Check Atomizer: Провери изпарителя: -ДНА е установила голяма промяна на съпротивлението по време на работа, изпарителя е прекъснал или изпарителя е неправилен за настройката на мощността.

 

Check Battery: Проверка на батерията: -Батерията е дълбоко разредена и трябва да се зарежда или да е повредена. Ако това се случи, ДНА 250С няма да подане мощност на изпарителя. Съобщението Проверете батерията ще продължи да се показва за няколко секунди, след като сте опитали да стартирате устройството. Потребителят трябва да извади и смени батерията.

 

Shorted: Късо: -Изпарителя или кабелите са с късо съединение.

 

Ohms Too Low: Прекалено ниски омове: -Съпротивлението на нагревателя е твърде ниско за настройката на текущата мощност. Ако това се случи, ДНА 250С ще продължи да се стартира, но няма да може да осигури желаната мощност. Съобщението Oms Too Low ще продължи да се показва за няколко секунди след края на дръпката.

 

Ohms Too High: Прекалено високи омове: -Съпротивлението на нагревателя е твърде високо за настройката на текущата мощност. Ако това се случи, ДНА 250С ще продължи да се стартира, но няма да може да осигури желаната мощност. Съобщението Ohms Too High ще продължи да се показва за няколко секунди след края на дръпката.

 

Temperature Protected: Температурна защита: -Нагревателя достига максимално допустимата температура по време на вдишването. Ако това се случи, ДНА 250С ще продължи да се стартира, но няма да може да осигури желаната мощност.

 

Weak Battery: Слаба батерия: -Батерията трябва да се зарежда или трябва да се използва по-мощна батерия. Ако това се случи, ДНА 250С ще продължи да изпаряването, но няма да може да осигури желаната мощност. Съобщението "Слаба батерия" ще продължи да се показва за няколко секунди след края на дръпката.

 

Return To Researcher: Връщане към изследователя: -ДНА е достигнала граница, конфигурирана от изследовател. Свържете се с институцията за изследвания, която е издала устройството.

 

Too Hot: Твърде горещо: -ДНА 250С има сензор за температура на платката. Тя ще се изключи и ще се покаже това съобщение, ако температурата на вътрешната платка се превиши.

 Зарядно устройство

 

ДНА 250С има вградено зарядно устройство за 2А USB. Той автоматично разпознава типа USB захранването, към който е свързан, така че може да бъде включен в стандартни USB портове за компютри или по-мощни зарядни устройства. Максималният ток на зареждане се основава на капацитета на клетките, както е програмиран в EScribe.

 

Мониторинг - клетка по клетка

 

ДНА 250С работи до четириклетъчна батерия. Тъй като литиево-полимерните клетки могат да бъдат повредени при прекомерно разреждане, с многоклетъчни батерии в серия е важно да се измерват независимо всяка клетка в батерията и да се спре пускането на изпарителя, когато някоя от клетките достигне изключващото напрежение. ДНА 250С използва вътрешните връски на батериите за да следи всяка клетка.

 

 

Баланс на клетките


По време на зареждането е жизнено важно никоя от батериите да не зарежда повече от 4,2 волта на клетка. Ако една от клетките в батерията има повече заряд от другите, нейното напрежение ще бъде по-високо. По време на зареждането ДНА 250С ще включи "балансиращо устройство", за да зареди тази клетка по-бавно, което ще позволи на по-малко заредените клетки да я настигнат.

 

Чрез наблюдение и зареждане на всяка клетка поотделно, безопасността на многоклетъчния пакет е еквивалентна на използването на отделни клетки. Много продукти, от електроинструменти до лаптопи и електрически автомобили, използват многоклетъчни пакети. Всички гъвкави мулти-клетъчни литиеви дизайни използват наблюдение и балансиране - клетка по клетка за да работят безопасно.

 

 

USB On-The-Go

 

ДНА 250С поддържа USB On-The-Go. Един OTG адаптер може да бъде включен в микро USB порта на устройството, за да зарежда всяко друго устройство, което може да се зарежда чрез USB (Power Bank) . По подразбиране таксуването с OTG трябва да се превключва ръчно от устройството. Зареждането на OTG може да бъде конфигурирано да започне автоматично чрез EScribe. Зареждането с OTG няма да надхвърли разряда на ДНА 250С.

 


Предпазител

 

Поради енергията и мощността, съхранявани в акумулатора, ДНА 250С включва бордов предпазител 30А SMD. Предпазителят се намира от долната страна на печатната платка в близост до терминала за батерии B + и е обозначен с Fuse - ”предпазител". При нормална работа предпазителят никога няма да изгори. Въпреки това, в случай на грешка или късо съединение на борда, предпазителят ще предпази батерията. Ако трябва да се смени, предпазителят се произвежда от Bel Power Solutions, част номер C1H30.


Ако подозирате, че предпазителят ви е изгорял, проверете целоста на предпазителя с помощта на мултиметър. Замяната се осъществява чрез отлепване на изгорелия предпазител от платката и запояване на нов предпазител.

 

ДНА 250С е предназначена за батерии, които са постоянно инсталирани в устройството, или батерии, които се монтират с помощта на изолиран, поляризиран съединител с номинална мощност най-малко 30 ампера. Ако комплектът батерии е инсталиран с обърната полярност, предпазителят ще се раздуха, за да защити батерията, платката и потребителя.

 

Ако произвеждате устройство, предназначено за използване с отделни заменяеми 18650 клетки, ДНА 250C предлага защита срещу полярност.

 

 


Escribe


Escribe е софтуерен пакет, който се използва за конфигуриране, наблюдение и модифициране на работата на вашата ДНА 250С. Той се инсталира на компютър с Windows или Mac и се свързва с ДНА 250C като използва USB порта. Escribe има отделно ръководство и уроци, които могат да бъдат намерени на сайта на Еволв.

 

Escribe - международна версия за Windows

 

Escribe - международна версия за Mac

 

Наши теми за софтуера Escribe за електрониките DNA 75C DNA250C 

 

Последната тема за двете електроники - Gothic

 

Пълна документация DNA 250C