1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Сайта е преместен! Има нов сайт.

Сайта е преместен! В новия сайт са прехвърлени всички стоки, клиенти и поръчки. Адреса е същия: https://smoking-maniac.com Ако не влизате в новия сайт а в стария - изтрийте кеша на браузъра.

Всички стари запомнени линкове няма да работят! В този сайт поръчки повече не могат да се правят.

Съдържание на магазина

Най нови продукти

Никотинова течност PG400 -10ml Воро

Sale price 7,50 лв
Никотинова течност PG400 Воро 10 мл./12 …

Повече подробности ...

Prev
Next
  • 1
  • 2
Сряда, 10 Октомври 2012 20:32

Рекламации

Оценете
(0 гласа)

Преди да върнете закупен продукт:
Рекламации на продукти и гаранционни замени може да получите на място в сервиза или след като ни изпратите повреденият компонент (пощенските или куриерски разходи са за ваша сметка) - също така може да получите замененият продукт заедно с друга ваша поръчка или по удобно за вас време.

След като сте изпратили повреденият компонент в сервиза, трябва да поръчате същия в онлайн магазина и да отбележите в полето "Напишете своята препоръка" по време на поръчката кога и по какъв начин сте изпратили компонента, а задължително - от коя поръчка е. Не извършвате плащане ! Това е достатъчно, за да коригираме направената от вас поръчка и да ви изпратим нов продукт. Също така ако искате едновременно да закупите и друго от магазина ние ще ви превърнем върнатия компонент в еквивалентен купон който може да ползвате за купуване на същия продукт или на друг.

Имайте пред вид, че не изпращаме компоненти без налична в онлайн магазина поръчка за замяна (ако не може да направите такава поради някаква причина - свържете се с нас!), тъй като често получените дефектирали продукти не са придружени от нужната за това информация и на нас е невъзможно да определим поръчката и да потвърдим гаранцията.

 

 Извадки от Закона за Защита на Потребителя:

Чл. 105.

(1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Чл. 106.

За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:
1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

 

Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

(1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Рекламации:

Според ЗЗП от сайта www.smoking-maniac.com, респективно от фирмa "Копистар" ЕООД, продуктите, които предлагаме и сте закупили онлайн, подлежат на връщане в 14-дневен срок без разходи от страна на клиента с изключение на тези за заплащане на доставката и връщането на стоката. За целта е нужно да запазите всички документи, свързани с покупката, както и да върнете стоката без промяна в търговския вид.

Изключения правят продуктите наричани консумативи и продукти за еднократна употреба  (като никотинови разтвори, празни и заредени пълнители) не се допускат рекламации, замяна или връщането им от хигиенна гледна точка. Допуска се тяхната реклация само в случай когато повредата е съществувала при покупката за което трябва да бъдем уведомени в 3-дневен срок.

Гаранционното обслужване и рекламациите изключват износването в следствие от обичайната употреба на акумулаторни батерии и нагревателни елементи. Обичайният срок за употреба или характеристиката, която описва най-пълно срока за износване са публикувани в описанието на тези видове продукти.

Продуктите от сайта www.smoking-maniac.com с изключение на продуктите, обозначени като продукти за еднократна употреба и консумативите като пълнители за никотинови разтвори и никотинови разтвори, са обект на търговска гаранция в упоменатия на страницата на продукта срок, но не по-малко от 6 месеца от датата на продажба (по чл. 108 от ЗЗП).

Гаранцията отпада при констатирани случай на удар, изгаряне поради неправилна експлоатация, опити за ремонт или зареждане на батериите с неоригинално зарядно устройство.

Прочетена 3613 пъти Последно променена в Четвъртък, 10 Юли 2014 23:25

1 коментар

  • Връзка на коментара Мартин Методиев Петък, 26 Февруари 2016 09:30 публикуван от Мартин Методиев

    Здравейте. Бих искал да попитам как бих могъл да Ви се издължа? В поръчката, която получих току що имаше PG400 Dunhil 20ml, вместо поръчаните от мен 10ml.

Влезте, за да коментирате
Смокинг Маниак - Фейсбук страница
OSense O-Sense
Смокинг Маниак - Промоции
OSense O-Sense
Смокинг Маниак - Youtube
OSense O-Sense