1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Съдържание на магазина

Мод Invader mini - 50W

РазпечатайEmail
Мод Invader mini - 50W мощност VW / TC. Изключително компактен, ударо и влаго защитен. Има син и черен вариант.
Мод Invader mini - 50W
Премести курсура върху снимката
Цена: 55,00 лв
Базова цена с ДДС: 75,00 лв
Цена без ДДС: 62,50 лв
Отстъпка: 20,00 лв
Сума на ДДС: 12,50 лв
Оценка за продукта: 5/5

Описание

   *** Ограничени бройки с отстъпка до изчерпване на количеството!  Син и черен вариант.

 

Модът Invader mini е производство на фирмата Heatvape която успя да реализира първата електроника клонинг на DNA40 която работи добре. Тествани са други клонинги на DNA всичките се оказаха много далече от истината. Тук имаме платка която функционира и се намира много близко до оригинала. Всички функции с изключение на малко по голямата мощност от 50W са аналогични на оригиналната DNA40. Има няколко надписа които стилистично се различават - предполага се, че е нарочно направено.

 

Мода се захранва с една батерия 18650, която се монтира след като се развие долната капачка - капачката е със здрава пружина и уплътнение. Тук умишлено няма зареждане с USB заради факта, че USB конектора не може да бъде надежно обезопасен от проникване на вода. Разбира се не може да очакваме от влаго защитата на мода тя да издържи на потапяне под вода, но надежно ще работи в много влажна среда и дори при поливане с вода тя няма да проникне вътре.

 

Другото и по интересно е това, че мода е много компактен и е ударо и влагоустойчив. Изцяло е покрит със силикон, като на капачката за батерията има силиконов О ринг за защита от проникване на вода и влага а конектора 510 е направен по по особен начин. Централния пин е неподвижен а регулирането му спрямо изпарителя се прави по следния начин: навива се гривната докрай на изпарителя и после гривната с изпарителя се завива на мода. По този начин нагласяме изпарителя да контактува добре с мода, начина е малко странен, но е това е направено с цел да е неподвижен централния пин за да може да се уплътни добре и да не пропуска течност и вода. 

 

   *** На последните снимки изпарителите са само с илюстративна цел!

 

Копие от превода на DNA40:    За повече информация можете да прочетете цялата статия в блога - DNA40

 

При нормална работа без да е задействано устройството на дисплея се показва максималната зададена температура. Когато изпаряваме дисплея показва текущата температура на нагревателя.

По по подразбиране температурната защита е нагласена на 450 гр. Фаренхайт / 232 гр. по Целзий. За да се промени настройката извършваме следната процедура:

1. Заключваме устройството с 5 кратно натискане на пусковия бутон
2. Задържаме "+" и "-" бутоните за 2 секунди
3. След 2 сек. максималната температура се показва на дисплея и със "+" и "-" бутоните ги отпускаме
4. Използваме същите бутони за да променим настройката в повече или по малко.
5. Като настоим желаната температура натискаме пусковия бутон за да излезем от настройката.


Максималната температура може да се регулира в границите от 200 гр. F / 93 гр. С до 600 гр. F / 315 гр. С. За да забраним температурната защита настройваме я ма максимума от 600 гр. F и натискаме бутона "+" по продължително. Температурната защита е вече изключена, това също премахва съобщението при смяна на изпарителя.


Подгрев 

Когато DNA40 използва фукцията за температурна настройка на изпарителя се включва и допълнителна функция наречена "подгрев". Не се произвежда пара когато температурата е под точката на кипене на течността. Подгрева добавя допълнителна мощност за да се съкрати времето между натискането на бутона и генерирането на пара. Поради това, че подгрева е температурно ориентиран това няма да доведе до прегряване или изгори парата.


Активиране на нов изпарител

DNA40 използва съпротивлението на изпарителя за изчисляване на температурата на нагревателната намотка. Той постоянно търси да види дали има нови промени свързани с изпарителя. Ако ползвате температурната защита бъдете внимателни когато включвате нови изпарители те да са охладени до стайна температура. Ако новия изпарител се включи към DNA40 преди да е охладен температурата ще се чете и регулира некоректно докато той не се охлади.

Когато включите нов изпарител или откачите и закачите стария DNA40 ще ви попита “New Coil? UP YES/DOWN NO” Когато видите този въпрос и сте включили нов изпарител натиснете "+" бутона а ако сте откачили или свързали пак стария си изпарител натиснете "-" бутона.

За производители извън USA DNA40 ще се предлага в специални оферти със индикация в Целзии вместо Фаренхайт.Експлоатация

Основните манипулации са следните. За събуждане на устройството докоснете пусковия бутон. За произвеждане на пара натиснете пусковия бутон. За смяна на мощността използвайте "+" и "-" бутоните.


Индикации

DNA40 разполага с малък 0,69" син OLED дисплей. Той е закачен за платката с помощта на гъвкав лентов кабел давайки възможност за свобода при дизайна на устройството. Моля въдете предпазливи за лентовия кабел и дисплея при монтажа. Нормалните и специалните манипулации са показани по долу. DNA40 автоматично определя каква е температурата на Nikel 200 (чист никел) или стандартен Kanthal (кантал) които са включени към него.

dna40-display1Температурна защита

Виждаме следните индикации:

Настройка на мощността - Нивото на мощността е установено на DNA40

Индикатор на батерията - Показва текущото ниво на зареждане на батерията

Температурен индикатор - Когато не изпаряваме показва максималната температура на която е настроена DNA40. Когато изпаряваме показва текущата температура на нагревателя

Индикатор за съпротивлението - показва съпротивлението на нагревателя, но само когато подаваме мощност към изпарителя. Съпротивлението се мери динамично. Когато не изпаряваме показва последната измерена стойност.


Без температурна защитаdna40-display2

Настройка на мощността - Нивото на мощността е установено на DNA40

Индикатор на батерията - Показва текущото ниво на зареждане на батерията

Индикатор за напрежението - показва изходното напрежение подавано на изпарителя

Индикатор за съпротивлението - показва съпротивлението на нагревателя, но само когато подаваме мощност към изпарителя. Съпротивлението се мери динамично. Когато не изпаряваме показва последната измерена стойност.

Режими

Заключен режим - натискайки пусковия бутон 5 пъти със по малко от 0,7 сек между натисканията заключваме устройството. В този режим не може да подаваме мощност към изпарителя. Дисплея се изключва, но светва при всяко натискане на бутон като дава информация как да го отключим. "Locked, Click 5X". За отключване трабва да натиснем 5 пъти пусковия бутон.


Стелт режим - докато е заключен натискаме и задържаме пусковия бутон заедно с бутона "-" (DOWN). Задържаме ги натиснати за 5 секунди. В този режим дисплея не свети, освен в случайте когато има някаква грешка или трябва да се покаже индикацията, че е заключен. За да се върнем обратно в нормален режим - натискаме и задържаме за 5 сек. същите два бутона. Тази настройка се пази в енергонезависимата памет и се помни при спиране на захранването.

Ляв и десен режим - докато е заключен натискаме и задържаме пусковия бутон заедно с бутона "+" (UP). Задържаме ги натиснати за 5 секунди. В този режим завъртаме показанията на дисплея. Това дава възможност за по добра видимост при различните монтажи. При всяко задействане режима се сменя с другия. Тази настройка се пази в енергонезависимата памет и се помни при спиране на захранването.

Заключване на мощността - Натискайки и задържайки за 2 секунди бутоните UP + DOWN "-" и "+" поставяме устройството в режим на заключена мощност. Всичко работи с изключение на това, че не може да променяме мощността. Това е превенция от случайно натискане на някой от бутоните за промяна на мощността, например при носене в джоба. За изход от заключването отново натискаме за 2 сек. двата бутона.

Настройка на макс. температура - В режим "заключено" натискаме двата бутона задържайки за 2 секунди UP + DOWN "-" и "+" така поставяме устройството в режим на промяна на температурата. Влизайки в режима на индикацията се показва максималната нагласена температура. Можем да я промяняме с UP + DOWN "-" и "+" бутоните. За да запазим настроената мощност натискаме пусковия бутон.


Индикации за грешки

Check Atomizer: DNA40 не е намерила изпарител, изпарителя е прекъснат или съпротивлението му не отговаря на настройките на мощността.

Shorted: Изпарителя или жиците са дадени на късо.

Weak battery: Батерията има нужда от зареждане, или трябва да се сложи батерия с голям ток. В този случай DNA40 продължава да работи, но няма гаранция, че ще работи във всички режими на мощността. Съобщението "Weak battery" мига за 5 сек. след отпускане на пусковия бутон.

Temperature Protection: Нагревателя е превишил максимално зададената тепмература за текущата настройна на мощността. В този случай DNA40 продължава да работи, но не е в състояние да даде настроената мощност.

Ohms Too High: Съпротивлението на нагревателната спирала е твърде високо за зададената мощност. В този случай DNA40 продължава да работи, но не е в състояние да даде настроената мощност. Съобщението "Ohms Too High" мига за 5 сек. след отпускане на пусковия бутон.

Ohms Too Low: Съпротивлението на нагревателната спирала е твърде ниско за зададената мощност. В този случай DNA40 продължава да работи, но не е в състояние да даде настроената мощност. Съобщението "Ohms Too Low" мига за 5 сек. след отпускане на пусковия бутон.

Too Hot: DNA40 има температурен датчик на самата платка. Електрониката се изключва и се показва това съобщение ако температурата на платката е твърде висока.

Автоматично изключване

Индикацията свети с пълна мощност докато изпаряваме. След като 10 секунди не е натискан бутон дисплея почва бавно да намаля светенето си. След като 30 сек. не е натискан бутон дисплея изгасва и устройството минава в спящ режим. За събуждане натискаме пусковия бутон.

 

 

Технически данни Invader mini:

Изходна мощност: 1 - 50W

Изходно напрежение: 1V - 9,9V

Изходен ток: < 17,6А

Влагозащитеност: IPX4

Размери: 31.5 х 39.5 х 102mm

Материали: Цинкова сплав, силикон, месинг

Съпротивление на изпарителя: 0,1 Ом - 1,0 Ом в ТК / 0,16 Ом - 2,0 Ом в VW режим

 

 

Едно ревю на Фил Бусардо докато направя моето изследване ...

 

 

 

 

 

 

Ревюта

Смокинг Маниак - Фейсбук страница
OSense O-Sense
Смокинг Маниак - Промоции
OSense O-Sense
Смокинг Маниак - Youtube
OSense O-Sense