Параметри на нагревателя
Coil parameters

Брой проводници
Wires in coil
Брой нагреватели
Coils number
Тип на нагревателя
Coil type
 
Диаметър проводник
Wire diameter
Вътрешен диаметър
Coil diameter
Брой намотки
Windings number
Дължина изводи
Legs length
Тип проводник
Wire type


Мощност:
Power
14.72 Watt
Optimal
— препоръчвана:
     recommended
11.75 Watt
Съпротивление:
Resistance
0.93 Ω
Дължина на проводника:
Wire length
55.07 mm x1
Ток:
Current
3.98 Amp
Повърхностна мощност:
Power density
0.25 W/mm²
Дължина на нагревателя:
Coil length
2.2 mm
Температура (на сухо):
Temp (Dry)
1972.3 K
Сподели 
© 2014 Revelation™ Pro Vapor Devices